+46 660 266 230 • Contact us

MOPSsys News

Industri 4.0 har ökat kraven på integration och lagring av data

Sep 18, 2017

Artikel från MOPSsys publicerad i Nordisk Industri nr4 2017

"Industri 4.0 har ökat kraven på effektiv integration och lagring av data"

I ett allt mer digitaliserat samhälle är det viktigt att alla industrisektorer, även massaoch pappersindustrin, följer med i de digitala trender som just nu råder i samband med Industri 4.0. Här gäller det att formera sina strukturer till att stödja ett modernt och effektivt arbetssätt för både individer och funktioner i de integrerade systemen som en organisation hanterar. Det hävdar Tomas Sandin, marknadsansvarig på Eurocin MOPSsys, som här redogör för hur hans företag, sedan tre år tillbaka, byggt upp en ny plattform för att stödja Industri 4.0 och möta dess aktuella IT-trender.

Läs mer genom att klicka på bilden.

 

undefined

Eng.

Industry 4.0 has increased the demands how to  integrate and store information.

Read the article in the Swedish magazine "Nordisk Industri" No #4 2017 or PULPAPERNEWS.COM