+46 660 266 230 • Contact us
 • Turning data into
  useful information.

 • The MOPS Journey

  LEARN MORE ABOUT THE HISTORY
  OF MOPSSYS

Welcome to MOPSsys We help pulp and paper mills achieve substantial gains

MOPS™, the product suite for pulp and paper is Eurocon MOPSsys’ Process Information Management and Quality Management Systems that enable the integration of all mill information systems.


Recent news

LOADING
 • Motiveras du av ny teknik och vill arbeta på ett företag som verkligen satsar för att ligga i framkant? Eurocon MOPSsys utvecklar den 4e generationens informations och kvalitetssystem för massa och pappersindustrin för att möta den 4e industrirevolutionen. Vill du vara med på denna resa och bli en utvecklare i världsklass, ansök redan idag! Läs mer och ansök om tjänsten på Academic Work. Eng: For ... READ MORE
 • The article at www.pulpapernews.com 2017-09-19 about "Industry 4.0 has increased the requirement for effective integration and storage of data"  In an increasingly digitized society, it is important that all industrial sectors, including the pulp and paper industry, follow the current digital trends relate to Industry 4.0. Here, it is about shaping its structures to support a modern and efficient ... READ MORE
 • Artikel från MOPSsys publicerad i Nordisk Industri nr4 2017 "Industri 4.0 har ökat kraven på effektiv integration och lagring av data" I ett allt mer digitaliserat samhälle är det viktigt att alla industrisektorer, även massaoch pappersindustrin, följer med i de digitala trender som just nu råder i samband med Industri 4.0. Här gäller det att formera sina strukturer till att stödja ett modernt och... READ MORE
 • MOPSsys have signed a new three years corporate agreement for three mill sites operation with MOPS hybrid solution: MOPS 4.0 platform and MOPS 14 Server including 3 year contract for MOPS Support Helpdesk and Application Management Services (AMS).                                                 READ MORE
 • MOPSsys have signed an agreement about Application Management Services (AMS) and Application Management Development Services (ADS) with one of the leading board producers in Europe. The objective is to maintain and further develop the existing Mill Information System to a MOPS 4.0 Mill Information System for increased “digitalization” and to meet coming “Ind. 4.0 demands”. The contract extends ove... READ MORE
 • MOPSsys, for its next generation system fulfilling Industrial Internet demands, is looking to hire a key influencer MOPS Applications Sales/Project Engineer: forthright, driven with industry experience individual. Eurocon MOPSsys has over 30 years of experience delivering Millwide Information and Optimization System (MOPS) to the industry worldwide, and more specifically in Pulp and Paper industr... READ MORE